Przedmioty punktowane w rekrutacji do klas pierwszych

Oceny z przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w poszczególnych klasach:

1a - matematyczno - biologiczna

 • Język polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia

 

1b - humanistyczna ( do wyboru rozszerzenie z języka polskiego lub wiedzy o społeczeństwie)

 • Język polski 
 • Matematyka 
 • Historia 
 • WOS 

1c - matematyczno - geograficzna

 • Język polski 
 • Matematyka 
 • Geografia 
 • WOS 

1d i 1e - matematyczno - fizyczna

 • Język polski 
 • Matematyka 
 • Fizyka 
 • Chemia

1f - matematyczno - geograficzna ( do wyboru rozszerzenie z języka polskiego lub wiedzy o społeczeństwie)

 • Język polski 
 • Matematyka 
 • Geografia 
 • WOS