Oferta edukacyjna na rok 2018/2019

Klasa IA matematyczno - przyrodnicza

Przedmioty z rozszerzonym programem:

 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Program tej klasy przygotowuje do studiów na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 • UW: biologia, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia, MISMaP, MSOŚ
 • SGGW,
 • PW: biotechnologia, biogospodarka, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna

Klasa IB humanistyczna

Przedmioty z rozszerzonym programem:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach:

 • nauki społeczne, polityczne, socjologia, psychologia
 • stosunki międzynarodowe, europeistyka
 • prawo i administracja
 • MISH

Klasa IC geograficzna

Przedmioty z rozszerzonym programem:

 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • historia

Program tej klasy przygotowuje do studiów na:

 • SGGW: gospodarka przestrzenna, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej,
 • UW: administracja, zarządzanie, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing, europeistyka, samorząd terytorialny i polityka regionalna, MISMaP, psychologia
 • SGH.
 • PW: ochrona środowiska,

Klasa ID matematyczno - fizyczna

Przedmioty z rozszerzonym programem:

 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia

Program tej klasy przygotowuje do studiów na:

 • Politechnice,
 • UW: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria nanostruktur, MISMaP,
 • SGGW: budownictwo, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej.
 • SGH
 • Wojskowej Akademii Technicznej

Klasa IE przyrodnicza

Przedmioty z rozszerzonym programem:

 • biologia
 • fizyka
 • chemia

Przedmioty punktowane:

 • język polski
 • matematyka
 • chemia
 • biologia

Program tej klasy przygotowuje do studiów na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • UW: biologia, biotechnologia, bioinformatyka, psychologia, MISMaP, 
 • SGGW: biotechnologia, weterynaria, ochrona środowiska