Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

Termin składania podań w rekrutacji uzupełniającej mija 14.08.17 o godzinie 16.00. Do podania należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego.