Aktualności

REKRUTACJA – składanie kopii dokumentów

Szanowni Państwo,

w dniach:

23 czerwca od godz. 12.00 do godz. 15.30

26 – 27 czerwca od godz. 8.00 do godz. 15.30

28 czerwca od godz. 8.00 do godz. 16.00

kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz

kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego!

Dokumenty te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem

przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył!