Aktualności

REKRUTACJA – składanie wniosków

Szanowni Państwo,

od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00

kandydaci, dla których nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru składają w sekretariacie wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami.

Wniosek powinien być podpisany przez kandydata i rodziców/prawnych opiekunów! Na wniosku nie może być żadnych odręcznych adnotacji, skreśleń.

Wniosek może złożyć kandydat lub rodzic/prawny opiekun.

W pozostałe dni wnioski przyjmowane są w godz. 8.00-15.30 (oprócz sobót i niedziel)