Aktualności

Lista kandydatów zakwalifikowanych i składanie oryginałów dokumentów

16 lipca o godzinie 12.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Od 16 lipca od godziny 12.00 do godziny 15.00,

w dniach 17 – 23 lipca w godzinach 9.00 – 15.00

oraz 24 lipca w godzinach 9.00 – 10.00

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje oryginały świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz pozostałe dokumenty tj. kwestionariusz osobowy kandydata, deklarację wyboru drugiego języka obcego i religii lub etyki i potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły oraz 2 zdjęcia legitymacyjne i kartę zdrowia.

Wszystkie ww. dokumenty obowiązują zarówno absolwentów szkół podstawowych jak i oddziałów gimnazjalnych.