Aktualności

Rekrutacja - składanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach

W związku z Zarządzeniem nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020, informujemy, że przyjmowanie kopii dokumentów (kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego) przez Komisję Rekrutacyjną rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2019 r. od godz. 14.00 do godz. 16.00. W dniu 21 czerwca od 9.00 do 15.00 a w dniach od 24 do 28 czerwca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała dokumenty od godz. 9.00 do 16.00.