Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – składanie podań

Szanowni Państwo,

w dniach od 13.07 do 16.07. 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.30

przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/19.

W dniu 29.08.2018 roku o godz. 12.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Do podania należy dołączyć kopię świadectwa oraz kopię wyników egzaminu gimnazjalnego.

Podanie należy złożyć oddzielnie do każdej z klas.

Podanie można pobrać ze strony szkoły lub wypełnić na miejscu.