Aktualności

REKRUTACJA - składanie oryginałów świadectw i wyników egzaminu gimnazjalnego

Szanowni Państwo,

od 6 lipca od godz. 12.00

do 12 lipca do godz. 10.00

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do XIX LO im. Powstańców Warszawy składają:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

  • oświadczenie woli podjęcia nauki w XIX LO (druk szkolny),

  • deklarację wyboru drugiego języka obcego (druk szkolny),

  • kwestionariusz osobowy (druk szkolny),

  • kartę zdrowia,

  • 2 podpisane fotografie.

dokumenty przyjmowane będą w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.30

12 lipca w godz. 8.00-10.00

 

12 lipca do godz. 16.00 Komisja Rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych do XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie

 

Wzory wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce pliki do pobrania!