Aktualności

REKRUTACJA – składanie kopii dokumentów

Szanowni Państwo,

w dniach:

22 czerwca   od godz. 12.00 do godz. 15.30

25 – 26 czerwca od godz. 8.00 do godz. 15.30

27 czerwca  od godz. 8.00 do godz. 16.00

kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego!

Dokumenty te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył!