Aktualności

REKRUTACJA – możliwość zmiany wybory szkół i oddziałów

Szanowni Państwo,
w dniach:
od 15 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00
kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkół i oddziałów!
W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru
(konieczna jest obecność jednego z rodziców/prawnych opiekunów)
anulować/wycofać wniosek, następnie wprowadzić do systemu nowe
preferencje oddziałów, ponownie wydrukować i podpisać wniosek, złożyć nowy
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz jest szkołą
pierwszego wyboru!